Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-187/22

"Dostawa stacji roboczej (zestawu komputerowego) dla WIMiC"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 34,5 2022.04.11 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 63,5 2022.04.11 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,4 2022.04.11 42
Espd-request KC-zp.272-187-22 xml 138,1 2022.04.11 39
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 33,0 2022.05.10 12
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,2 2022.04.11 37
Wzór formularza oferty doc 32,7 2022.04.11 45
Wzór umowy - dostawy doc 36,1 2022.04.11 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2022.05.10 10

Pobierz wszystkie dokumenty