Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.7.2022

"Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pionierów w Zaborzu wraz z przebudową kolidującej infrastruktury i wymianą nawierzchni drogi."

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania