Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/9/2022

"Transport pacjentów na hemodializy do Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu "

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 110,9 2022.04.04 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 62,9 2022.04.04 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - JEDZ docx 69,0 2022.04.04 58
zał. nr 2 - formularz ofertowy docx 27,5 2022.04.04 66
zał. nr 3 - wzór umowy docx 57,6 2022.04.04 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 24,7 2022.05.18 17
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 85,1 2022.05.10 22
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ docx 22,2 2022.05.04 26
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna - modyfikacja docx 64,6 2022.05.10 23
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) docx 42,6 2022.05.05 45

Pobierz wszystkie dokumenty