Szczegóły ogłoszenia

14/2022

"Naprawy sprzętu medycznego po diagnostyce, serwis i konserwacja zbiornika tlenu oraz zakup lampy RTG i monitorów stanowiskowych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 42,8 2022.03.28 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 73,8 2022.03.28 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,5 2022.03.28 56
Formularz oferty xlsx 59,6 2022.03.28 57
Formularze cenowe xlsx 32,6 2022.03.28 71
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,3 2022.03.28 51
Projekt umowy - zadanie nr 1 docx 544,5 2022.03.28 53
Projekt umowy - zadanie nr 2 docx 543,3 2022.03.28 50
Projekt umowy - zadanie nr 8 docx 47,5 2022.03.28 49
Projekt umowy zadania nr 3-7 docx 46,8 2022.03.28 56
Wykaz osób docx 25,6 2022.03.28 55
Wykaz usług docx 24,7 2022.03.28 52
Załącznik nr 3 do projektu umowy_Wzór oświadczenia1 pdf 228,2 2022.03.28 53
Załącznik nr nr 2 do projektu umowy_Zasady Środowiskowe doc 31,0 2022.03.28 56

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 22,0 2022.04.12 39
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 26,0 2022.04.20 36
Wyjaśnienie treści SWZ 3 doc 23,0 2022.04.25 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2022.05.04 21
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21,6 2022.05.04 29

Pobierz wszystkie dokumenty