Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.40.2021

"Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: : "Piekarnia Sztuki- Miejsce Oddane Niepełnosprawnym- modernizacja wpisanego do rejestru zabytków "Dom na Kazimierzu" (A-685) pod funkcje aktywizacji, integracji i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 109,1 2021.11.25 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 141,9 2021.11.25 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 102,5 2021.11.25 10
Opis przedmiotu zamówienia doc 128,0 2021.11.25 11
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 106,0 2021.11.25 10
Projekt umowy doc 214,0 2021.11.25 6
Wykaz osób doc 118,5 2021.11.25 7
Wykaz usług doc 109,5 2021.11.25 6
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 99,6 2021.11.25 8

Pobierz wszystkie dokumenty