Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-683/21

"Remont wraz z wykonaniem klimatyzacji w laboratorium nr 303 w pawilonie A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-683/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 123,3 2021.11.25 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,2 2021.11.25 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.11.25 4
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,5 2021.11.25 3
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.11.25 3
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 45,5 2021.11.25 3
Wzór formularza oferty doc 57,5 2021.11.25 3
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2021.11.25 3
Wzór umowy doc 263,5 2021.11.25 3
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2021.11.25 3

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 21,8 2021.11.29 8

Pobierz wszystkie dokumenty