Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.39.2021

"Kraina zabaw w otoczeniu parku miejskiego w Niepołomicach"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 115,9 2021.11.24 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 165,0 2021.11.24 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 40261,6 2021.11.24 45
Formularz oferty doc 173,5 2021.11.24 12
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 132,0 2021.11.24 9
Projket umowy doc 289,0 2021.11.24 11
STWIOR zip 6329,2 2021.11.24 10
Wykaz robót budowlanych doc 141,5 2021.11.24 13
Wykaz osób doc 144,0 2021.11.24 10
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 125,7 2021.11.24 10

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) nr 1 doc 125,7 2021.12.02 5
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) nr 2 doc 129,1 2021.12.02 5
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) nr 3 doc 125,1 2021.12.02 5

Pobierz wszystkie dokumenty