Szczegóły ogłoszenia

CRZP/80/2021/AZP

"Inwentaryzacja oraz przygotowanie koncepcji dostosowania jednostki pływającej UMG IM do realizacji wspólnych zadań badawczych i dydaktycznych w obszarze technologii offshore. "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 128,2 2021.11.24 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 152,2 2021.11.24 4

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 74,7 2021.11.24 8
2_Wzór oferty docx 317,2 2021.11.24 9
3_Wykaz usług doc 67,5 2021.11.24 9
4_Wzór umowy doc 132,5 2021.11.24 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 394,5 2021.12.02 1

Pobierz wszystkie dokumenty