Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-630/21

"Wykonanie usług w zakresie a) metod eksperymentalnych i diagnostyki konstrukcji; b) uczenia maszynowego dla WIMiR - KC-zp.272-630/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 138,7 2021.11.24 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
630 SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)-2-1 docx 81,8 2021.11.24 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
630 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (1) doc 34,0 2021.11.24 24
630 Oświadczenie podmiotu trzeciego (1) doc 45,5 2021.11.24 21
630 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (1) doc 44,5 2021.11.24 25
630 wykaz_osób (1) doc 51,0 2021.11.24 25
630 Wzór formularza oferty - usługi docx 28,0 2021.11.24 22
630 wzór umowy - załącznik nr 4a docx 29,0 2021.11.24 22
630 wzór umowy załącznik nr 4 docx 29,3 2021.11.24 21
630 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (1) docx 26,7 2021.11.24 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 32,5 2021.12.02 17
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 22,0 2021.12.02 17

Pobierz wszystkie dokumenty