Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-686/21

"usługa szkolenia pracowników administracyjnych AGH z zakresu: "Management 3.0 " w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z-307/17 - KC-zp.272-686/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 105,0 2021.11.24 6

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 304,3 2021.11.24 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie_wykonawcy_o_niepodleganiu_wykluczeniu (4) (1) doc 279,0 2021.11.24 4
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 181,7 2021.11.24 4
Wzór formularza oferty - usługi docx 262,5 2021.11.24 5
Wzór umowy - usługi docx 264,9 2021.11.24 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 55,6 2021.12.02 1
Informacja z otwarcia ofert doc 257,5 2021.12.02 3

Pobierz wszystkie dokumenty