Szczegóły ogłoszenia

CRZP/151/2021/AZP

"Prace na masztach i wymiana olinowania statku Dar Młodzieży - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 135,6 2021.11.24 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 480,5 2021.11.24 6

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 303,5 2021.11.24 12
2_Kalkulacja ceny xlsx 18,5 2021.11.24 14
3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 49,0 2021.11.24 12
4_Wykaz usług doc 39,5 2021.11.24 12
5_Specyfikacja techniczna rar 2034,1 2021.11.24 15
6_Wzór umowy docx 39,6 2021.11.24 14
7_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2021.11.24 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 pdf 356,1 2021.11.25 5
Wyjaśnienie treści SWZ 2 pdf 363,8 2021.11.26 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 534,1 2021.12.02 0

Pobierz wszystkie dokumenty