Szczegóły ogłoszenia

CRZP/146/2021/AZP

"Wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji hydrantowej w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych."

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 132,2 2021.11.23 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 460,5 2021.11.23 4

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 304,0 2021.11.23 7
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 50,0 2021.11.23 5
3_Szczegółowy opis zamówienia zip 15697,8 2021.11.23 9
4_Wykaz osób doc 39,0 2021.11.23 4
5_Wzór umowy DOC 97,5 2021.11.23 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 551,4 2021.12.01 1

Pobierz wszystkie dokumenty