Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-666/21

"Dostawa systemu do analizy pierwiastków składającego się ze spektrometru, mineralizatora do przygotowania prób analizy kationów i modułu do chromatografii jonowej do analizy anionów - KC-zp. 272-666/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 118,3 2021.11.23 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 115,3 2021.11.23 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 83,0 2021.11.23 5
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 68,6 2021.11.23 4
Wzór formularza oferty docx 62,6 2021.11.23 5
Wzór umowy - dostawy docx 64,9 2021.11.23 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 136,0 2021.11.23 6

Pobierz wszystkie dokumenty