Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-647/21

"Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka, kopiarka) wraz z finischerem dla Centrum Rekrutacji AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 34,8 2021.11.23 7

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,1 2021.11.23 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,4 2021.11.23 3
Espd-request - KC-zp.272-647-21 xml 138,2 2021.11.23 3
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,2 2021.11.23 3
Wzór formularza oferty doc 31,3 2021.11.23 6
Wzór umowy - dostawy doc 37,3 2021.11.23 3

Pobierz wszystkie dokumenty