Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-593/21

"Dostawa serwera (jednostki centralnej stacji roboczej) dla WIMiR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 35,5 2021.11.23 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 68,2 2021.11.23 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,4 2021.11.23 2
Espd-request - KC-zp.272-593-21 xml 138,1 2021.11.23 3
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,2 2021.11.23 4
Wzór formularza oferty doc 32,1 2021.11.23 2
Wzór umowy - dostawy doc 33,2 2021.11.23 5

Pobierz wszystkie dokumenty