Szczegóły ogłoszenia

PCUW.261.3.25.2021

"Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu rawickiego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r."

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 155,2 2021.11.22 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 64,8 2021.11.22 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Formularz ofertowy docx 36,1 2021.11.22 44
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,4 2021.11.22 40
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 24,8 2021.11.22 41
4. Wykaz usług docx 23,0 2021.11.22 41
5. Projekt umowy doc 122,5 2021.11.22 41
6. Wykaz dróg zimowego utrzymania pdf 87,5 2021.11.22 42
7. Standardy ZUD doc 51,5 2021.11.22 44
8. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne doc 850,0 2021.11.22 44
9. Opis Przedmiotu Zamówienia doc 49,5 2021.11.22 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2021.11.30 35

Pobierz wszystkie dokumenty