Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-651/21

"usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania ZEISS Reverse Engineering dla 5 osób - Szkolenie w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18, pt. Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II - KC-zp.272-651/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 111,9 2021.11.19 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 306,1 2021.11.19 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (2) docx 258,0 2021.11.19 29
Wykaz zrealizowanych usług (1) docx 258,3 2021.11.19 30
Wzór formularza oferty (7) docx 263,2 2021.11.19 30
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia docx 264,9 2021.11.19 29
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 274,0 2021.11.19 30
WZÓR OŚWIADCZENIA PODMIOTU TRZECIEGO UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY doc 280,5 2021.11.19 30
Wzór umowy - usługi (6) docx 273,3 2021.11.19 28
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby docx 261,3 2021.11.19 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,0 2021.12.01 17
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2021.12.01 17

Pobierz wszystkie dokumenty