Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-570/21

"Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu F-Gazów i substancji kontrolowanych dla grupy max. 180 studentów z kierunku Energetyka (szkolenie zawodowe) dla WEiP - KC-zp.272-570/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 111,0 2021.11.19 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 441,5 2021.11.19 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 260,9 2021.11.19 8
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2021.11.19 7
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia-1 docx 260,7 2021.11.19 7
Wzór formularza oferty docx 262,6 2021.11.19 9
Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 279,5 2021.11.19 9
Wzór umowy - usługi doc 308,0 2021.11.19 10
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego docx 260,4 2021.11.19 7
Wzór_umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych docx 181,7 2021.11.19 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 28,0 2021.12.02 0
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2021.12.02 0

Pobierz wszystkie dokumenty