Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.23.2021

"Zadanie częściowe nr 2 - urządzenia do realizacji zajęć edykacyjnych w rzeczywistości wirtualnej/rozszerzonej (VR/AR) oprogramowania edukacyjnego w ramach zadania pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych" - Grant nr 2"

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania