Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-629/21

"Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-629/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 124,2 2021.11.18 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,9 2021.11.18 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.11.18 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 46,0 2021.11.18 16
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.11.18 14
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 45,5 2021.11.18 15
Wzór formularza oferty doc 28,2 2021.11.18 15
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2021.11.18 13
Wzór umowy doc 252,0 2021.11.18 18
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2021.11.18 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,5 2021.11.23 19

Pobierz wszystkie dokumenty