Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-636/21

"obsługa szatni w pawilonach AGH - KC-zp.272-636/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 124,4 2021.11.17 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 74,9 2021.11.17 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,5 2021.11.17 9
Kalkulacja cenowa docx 19,3 2021.11.17 10
Wzór formularza oferty - usługi docx 27,9 2021.11.17 13
Wzór umowy - usługi doc 99,5 2021.11.17 13
Wzór wykazu usług doc 33,0 2021.11.17 14
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 24,0 2021.11.17 10

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 21,2 2021.11.24 5

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ i powiadomienie o zmianach doc 23,4 2021.11.26 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (2) xml 135,6 2021.11.17 11
NOWY Wzór umowy doc 100,5 2021.11.24 5
oGŁOSZENIE ZMIAN pdf 65,5 2021.11.26 3

Pobierz wszystkie dokumenty