Szczegóły ogłoszenia

FER.271.21.2021

"Remont dróg gminnych na terenie gminy Szerzyny"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu zmiana 1 pdf 41,0 2021.11.24 6

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 53,1 2021.11.16 11

Załączniki do specyfikacji

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 18,3 2021.11.24 3

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,6 2021.12.01 1
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 18,3 2021.12.01 1

Pobierz wszystkie dokumenty