Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.37.2021

"Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 321,8 2021.11.15 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 65,7 2021.11.15 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2021.11.15 15
Formularz oferty doc 346,5 2021.11.15 16
Opis Przedmioru zamówienia - dla wszystkich zadań częściowych doc 47,0 2021.11.15 21
Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 14 zip 28671,4 2021.11.15 16
Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 1 pdf 653,4 2021.11.15 17
Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 10 pdf 585,0 2021.11.15 13
Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 11 pdf 647,0 2021.11.15 24
Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 12 pdf 555,5 2021.11.15 18
Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 13 pdf 632,3 2021.11.15 16
Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 2 pdf 654,4 2021.11.15 18
Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 3 pdf 651,7 2021.11.15 17
Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 4 zip 77035,4 2021.11.15 20
Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 5 zip 77050,8 2021.11.15 18
Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 6 zip 77022,8 2021.11.15 14
Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 7 zip 76992,2 2021.11.15 14
Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 8 pdf 658,0 2021.11.15 18
Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 9 pdf 596,1 2021.11.15 16
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o n doc 59,5 2021.11.15 14
Projket umowy doc 148,0 2021.11.15 15
Wykaz osób doc 155,0 2021.11.15 15
Wykaz usług doc 129,5 2021.11.15 14
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 20,9 2021.11.15 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request(10) xml 112,4 2021.11.15 16

Pobierz wszystkie dokumenty