Szczegóły ogłoszenia

157/2021

"Dostawa energii elektrycznej dla kompleksu 10 WSKzP SPZOZ i kompleksu Domu Medyka w Bydgoszczy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 27,5 2021.11.12 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 64,2 2021.11.12 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2021.11.12 8
Formularz oferty doc 50,5 2021.11.12 10
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,0 2021.11.12 10
projekt umowy doc 870,5 2021.11.12 11
Załącznik nr 1 do umowy doc 29,0 2021.11.12 9
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,9 2021.11.12 7

Pobierz wszystkie dokumenty