Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-595/21

"Dostawa mikroskopu polaryzacyjnego - KC-zp.272-595/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 595 pdf 116,8 2021.11.12 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ_-_na_dostawę_i_usługi_procedura_pełna (1) doc 221,0 2021.11.12 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej doc 23,8 2021.11.12 11
Jednolity_europejski_dokument_zamówienia docx 68,3 2021.11.12 12
Kontrakt_nabycie_UE-1 doc 114,0 2021.11.12 12
Wzór formularza oferty doc 28,3 2021.11.12 12

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 23,2 2021.11.24 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (1) xml 135,6 2021.11.12 10

Pobierz wszystkie dokumenty