Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-617/21

"opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy sprawności energetycznej budynków Pałacu oraz Oficyny Zegarowej w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej wraz z nadzorem autorskim - KC-zp.272-617/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 127,8 2021.11.09 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 297,0 2021.11.09 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 41,5 2021.11.09 13
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,5 2021.11.09 12
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 41,5 2021.11.09 12
Wytyczne Działu Elektrycznego.zał6 pdf 192,9 2021.11.09 16
Wzór formularza oferty docx 33,8 2021.11.09 14
Wzór umowy docx 62,8 2021.11.09 14
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,0 2021.11.09 12

Pobierz wszystkie dokumenty