Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.14.2021.KG

"Przebudowa drogi gminnej nr 191014C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km 0+000 do km 2+830"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu_2021_BZP 00261219_01 pdf 150,7 2021.11.08 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 66,5 2021.11.08 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,0 2021.11.08 10
Projekt budowlany pdf 48232,2 2021.11.08 11
Projekt docelowej organizacji ruchu pdf 12300,3 2021.11.08 10
Przedmiar robót pdf 138,2 2021.11.08 12
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf 593,4 2021.11.08 11
Wykaz osób doc 22,3 2021.11.08 11
Wykaz robót budowlanych doc 26,3 2021.11.08 10
Wzór oferty na roboty budowlane doc 27,4 2021.11.08 9
Wzór umowy na roboty budowlane docx 42,9 2021.11.08 13
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 20,9 2021.11.08 11

Pobierz wszystkie dokumenty