Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.13.2021.KG

"Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 104 w miejscowości Zawada Piaski od km 0+000 do km 1+214"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2021_BZP 00260992_01 pdf 150,4 2021.11.08 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 63,2 2021.11.08 4

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,0 2021.11.08 7
Projekt budowlany pdf 2335,7 2021.11.08 7
Projekt docelowej organizacji ruchu pdf 383,4 2021.11.08 6
Przedmiar robót pdf 114,1 2021.11.08 5
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf 448,1 2021.11.08 5
Wykaz osób doc 21,0 2021.11.08 8
Wykaz robót budowlanych doc 24,9 2021.11.08 7
Wzór oferty na roboty budowlane doc 27,3 2021.11.08 7
Wzór umowy na roboty budowlane docx 42,9 2021.11.08 6
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 21,2 2021.11.08 8

Pobierz wszystkie dokumenty