Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.38.2021

"Budowa obiektów małej architektury w ramach modernizacji placów zabaw zlokalizowanych w gminie Niepołomice - vol. 3."

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu - place zabaw pdf 151,8 2021.11.08 34

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 1 pdf 43,4 2021.11.08 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 64,7 2021.11.08 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Cz.1. Topolowa_Niepołomice zip 7007,8 2021.11.08 35
Cz.2. Plac_przy_pływalni_Niepołomice zip 6538,4 2021.11.08 33
Cz.3.Sz.P._nr_2_Niepołomice zip 1710,9 2021.11.08 25
Cz.4.Ochmanów zip 3248,4 2021.11.08 26
Cz.5.Sz.P. Staniątki zip 3321,8 2021.11.08 28
Cz.6. Wola_Batorska_Mikoniowiec zip 3050,9 2021.11.08 29
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,1 2021.11.08 22
Formularz oferty doc 160,5 2021.11.08 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,0 2021.11.08 26
Projekt umowy doc 184,0 2021.11.08 28
Wykaz robót budowlanych doc 79,0 2021.11.08 26
Wykaz osób doc 86,0 2021.11.08 24
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,4 2021.11.08 24

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 25,6 2021.11.18 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,3 2021.11.24 10
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 23,8 2021.11.24 10

Pobierz wszystkie dokumenty