Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/72/2021

"Urządzenie do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 78,9 2021.11.05 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 62,6 2021.11.05 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó docx 29,6 2021.11.05 11
zał. nr 2 - formularz ofertowy docx 28,1 2021.11.05 19
zał. nr 3 - formularz cenowy docx 23,9 2021.11.05 20
zał. nr 4 - projekt umowy docx 43,0 2021.11.05 10

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty