Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272- 602/21

"działania w obszarze komunikacji, PR oraz promocji rezultatów projektu międzynarodowego RELfex - KC-zp.272- 602/21 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 113,5 2021.11.03 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 71,7 2021.11.03 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2021.11.03 14
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 23,0 2021.11.03 13
Wzór formularza oferty - usługi docx 27,5 2021.11.03 14
Wzór umowy - usługi doc 68,0 2021.11.03 13
Wzór_oświadczenia_o_braku_podstaw_wykluczenia (2) (2) docx 24,2 2021.11.03 13
Wzór_oświadczenia_podmiotu_trzeciego doc 45,5 2021.11.03 13
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 24,1 2021.11.03 12

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23,7 2021.11.09 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2021.11.15 13
Informacja z otwarcia ofert doc 257,3 2021.11.15 9
Ogłoszenie o zmianie pdf 37,6 2021.11.09 7
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 21,5 2021.11.09 9

Pobierz wszystkie dokumenty