Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-624/21

"usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań realizowanych w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/16 - KC-zp.272-624/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 100,2 2021.11.03 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 103,5 2021.11.03 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 76,5 2021.11.03 10
Wzór formularza oferty - usługi docx 64,9 2021.11.03 11
Wzór umowy - usługi doc 103,5 2021.11.03 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 256,1 2021.11.12 5
Informacja z otwarcia ofert doc 256,6 2021.11.12 5

Pobierz wszystkie dokumenty