Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-554/21

"przeprowadzenie szkolenia z obsługi programowania NVIDIA GPU Programming - Extended - KC-zp.272-554/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 109,9 2021.11.03 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 445,5 2021.11.03 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2021.11.03 10
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 181,4 2021.11.03 12
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 257,5 2021.11.03 11
Wykaz zrealizowanych usług docx 253,9 2021.11.03 10
Wzór formularza oferty - usługi docx 263,9 2021.11.03 11
Wzór umowy - usługi doc 308,0 2021.11.03 11
Wzór_oświadczenia_o_braku_podstaw_wykluczenia docx 260,6 2021.11.03 11
Wzór_oświadczenia_podmiotu_trzeciego doc 279,5 2021.11.03 11
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 260,3 2021.11.03 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 256,0 2021.11.15 9
Informacja z otwarcia ofert doc 256,6 2021.11.15 7

Pobierz wszystkie dokumenty