Szczegóły ogłoszenia

ZP/30/2021

"Świadczenie całodobowych usług transportu sanitarnego "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 128,7 2021.11.02 32

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 46,7 2021.11.08 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 58,8 2021.11.02 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia docx 32,6 2021.11.02 34
zał. nr 2 - formularz oferty docx 37,0 2021.11.02 24
zał. nr 3 do SWZ - oświadczenie art. 125 ust.1. docx 28,4 2021.11.02 18
zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 27,1 2021.11.02 16
zał. nr 5 - projekt umowy transport docx 34,1 2021.11.02 20
zał. nr 6 - wykaz osób docx 21,5 2021.11.02 16
zał. nr 7 - wykaz środków transportu docx 23,1 2021.11.02 20
zał. nr 8 - oświadczenie o aktualności docx 29,0 2021.11.02 17

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnenie treści SWZ doc 23,3 2021.11.03 27
Wyjaśnienie treści SWZ_08.11.2021 doc 31,3 2021.11.08 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,8 2021.11.15 13
Informacja z otwarcia ofert doc 21,8 2021.11.15 18
zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia_zm. 08.11.2021 docx 33,2 2021.11.08 14
zał. nr 2 - formularz oferty_zm. 08.11.2021 docx 37,1 2021.11.08 16
zał. nr 5 - projekt umowy transport_zm. 08.11.2021 docx 34,4 2021.11.08 9

Pobierz wszystkie dokumenty