Szczegóły ogłoszenia

154/2021

"Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb laboratorium szpitalnego w budynku nr 6"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 43,8 2021.10.29 55

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 4 docx 40,7 2021.11.29 9
Informacja o zmianach 1 doc 20,2 2021.11.15 29
Informacja o zmianach 2 doc 22,3 2021.11.19 15
Informacja o zmianach 3 doc 26,4 2021.11.24 5

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 99,7 2021.10.29 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja dot. architektury zip 2838,1 2021.10.29 37
Dokumentacja dot. co i ct zip 1493,8 2021.10.29 29
Dokumentacja dot. elektryki zip 9765,0 2021.10.29 23
Dokumentacja dot. konstrukcji zip 1942,9 2021.10.29 24
Dokumentacja dot. technologii medycznej zip 2312,6 2021.10.29 23
Dokumentacja dot. wentylacji i klimatyzacji zip 4834,8 2021.10.29 28
Dokumentacja wod-kan zip 7770,6 2021.10.29 27
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 9 do SWZ doc 26,4 2021.10.29 26
Formularz cenowy laboratorum - Załącznik nr 6 do SWZ xls 36,0 2021.10.29 26
Formularz oferty - Załącznik nr 7 do SWZ docx 29,5 2021.10.29 26
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - Załącznik nr 1 do SWZ doc 29,7 2021.10.29 27
Oświadczenie o zatrudnianiu osób - załącznik nr 8 do SWZ doc 21,2 2021.10.29 24
Projekt umowy na RB - zmieniony 24.11.2021 r. docx 104,2 2021.10.29 30
Projekty wnętrz zip 2043,9 2021.10.29 32
Specyfikacje i Przedmiary zip 2463,2 2021.10.29 34
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - Załącznik nr 3 do SWZ doc 22,1 2021.10.29 23
Wykaz osób - Załącznik nr 4 do SWZ doc 22,8 2021.10.29 25
Wykaz robót - Załącznik nr 5 do SWZ docx 24,5 2021.10.29 25
zal. nr 5 do umowy_Warunki organizacyjne docx 21,3 2021.10.29 24
zal. nr 6 Wzór prot. zdawczo-odbiorczego na wyposażenie docx 22,3 2021.10.29 22
zal. nr 7 zestawienie efektów inwestycyjnych zadania docx 17,9 2021.10.29 24
zał. nr 1 do umowy_zasady_środowiskowe pdf 125,0 2021.10.29 23
Zał_nr_2 do umowy__Wzór__oświadczenia pdf 224,8 2021.10.29 20
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - Załącznik nr 2 do SWZ doc 23,8 2021.10.29 25

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) 4 doc 23,2 2021.11.29 4
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 doc 20,2 2021.11.10 36
Powiadomienie o zmianach w SWZ 2 doc 23,4 2021.11.15 25
Powiadomienie o zmianach w SWZ 3 doc 21,7 2021.11.19 15
Powiadomienie o zmianach w SWZ 4 doc 24,7 2021.11.24 7

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) 4 doc 24,0 2021.11.29 7
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 24,1 2021.11.15 28
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 22,1 2021.11.19 13
Wyjaśnienie treści SWZ 3 doc 27,3 2021.11.24 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
9441-sprostowanie wyjaśnień treści SWZ 3 docx 27,9 2021.11.25 12

Pobierz wszystkie dokumenty