Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-37/21

"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamóiweniu PDF 318,9 2021.10.29 15

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zawiadomienie o przesunięcie terminu PDF 28,0 2021.11.05 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Modyfikacja SWZ PDF 7372,0 2021.11.09 4
Informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia PDF 14,3 2021.11.16 2
Informacja z otwarcia PDF 12,5 2021.11.16 2
Modyfikacja Opis przedmiotu zamówienia zał.nr 3 do swz pdf 213,1 2021.11.09 3
modyfikacja swz PDF 7420,3 2021.11.05 6
Modyfikacja zał. nr 5 do SWZ, wzór umowy pdf 249,5 2021.11.09 3
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF 35,5 2021.11.05 6
pytania i odpowiedzi oraz zawiadomienie o modyfikacji swz PDF 167,4 2021.11.09 3
swz PDF 1015,2 2021.10.29 13
zał. nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia pdf 172,6 2021.10.29 17
zał. nr 2 do SWZ formularz cenowy xlsx 21,9 2021.10.29 12
Załącznik nr 5 do SWZ projektowane postanowienia Umowy pdf 245,7 2021.10.29 13
Załącznik Nr 1 do SWZ-Formularz oferty docx 20,8 2021.10.29 12
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy docx 28,6 2021.10.29 11

Pobierz wszystkie dokumenty