Szczegóły ogłoszenia

CRZP/132/2021/AZP

"Prace na masztach i wymiana olinowania statku Dar Młodzieży"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2021 BZP 00250084/01 pdf 136,3 2021.10.28 22

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie o zmianie 2 pdf 37,5 2021.11.08 10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,5 2021.11.05 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 479,5 2021.10.28 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 303,5 2021.10.28 18
2_Kalkulacja ceny_ZMIANA SWZ 2 xlsx 18,4 2021.10.28 24
3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 49,0 2021.10.28 16
4_Wykaz usług doc 40,0 2021.10.28 15
6_Specyfikacja techniczna rar 2034,1 2021.10.28 18
6_Wzór umowy docx 39,4 2021.10.28 19
7_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 30,5 2021.10.28 16

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 pdf 749,9 2021.11.05 9
Powiadomienie o zmianach w SWZ 2 pdf 308,0 2021.11.08 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 pdf 306,3 2021.11.02 12
Wyjaśnienie treści SWZ 2 pdf 284,3 2021.11.10 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 567,5 2021.11.15 6
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) pdf 288,1 2021.11.08 11

Pobierz wszystkie dokumenty