Szczegóły ogłoszenia

CRZP/130/2021/AZP

"Remont bieżący statku Dar Młodzieży"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 2021BZP 0025004601 pdf 150,1 2021.10.28 39

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie 2 pdf 37,3 2021.11.08 13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021 BZP 00257428 01 pdf 37,4 2021.11.04 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 485,0 2021.10.28 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 307,0 2021.10.28 15
2_Kalkulacja ceny_ZMIANA SWZ 2 xlsx 34,2 2021.10.28 33
3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 49,5 2021.10.28 15
4_Wykaz dostaw lub usług doc 39,5 2021.10.28 14
5_Specyfikacja techniczna pdf 3700,8 2021.10.28 23
6_Wzór umowy rar 71,7 2021.10.28 17
7_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 30,5 2021.10.28 14

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 pdf 867,4 2021.11.04 13
Powiadomienie o zmianach w SWZ 2 pdf 311,6 2021.11.08 10

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 pdf 279,9 2021.11.10 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 644,0 2021.11.15 7
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) pdf 281,5 2021.11.08 16

Pobierz wszystkie dokumenty