Szczegóły ogłoszenia

IBP.III.271.3.2021

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łapanów w roku 2022. "

Gmina Łapanów

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 128,3 2021.10.27 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 58,5 2021.10.27 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2021.10.27 39
Formularz oferty doc 61,0 2021.10.27 43
Oswiadczenie o instalacjach doc 31,0 2021.10.27 36
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o n doc 59,5 2021.10.27 37
Projekt umowy doc 155,5 2021.10.27 45
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 367,0 2021.10.27 60
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych ( Wykaz pojazdów) doc 40,5 2021.10.27 37
Wykaz osób doc 41,0 2021.10.27 39
Wykaz usług doc 39,5 2021.10.27 38
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,0 2021.10.27 38

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) nr 1 doc 33,0 2021.11.24 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request(JEDZ) xml 119,8 2021.10.27 44
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,1 2021.12.01 32
Informacja z otwarcia ofert doc 18,9 2021.12.01 50
Obowiązujący Projekt umowy doc 155,5 2021.11.24 23
Obowiązujący Wykaz osób doc 41,0 2021.11.24 26

Pobierz wszystkie dokumenty