Szczegóły ogłoszenia

Zp.In.271.20.2021

"Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego"

Gmina Opatówek

                     

Brak dokumentów do pobrania