Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.10.2021

"Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku."

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 140,8 2021.10.20 55

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 68,3 2021.11.02 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 238,6 2021.10.20 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 190,6 2021.10.20 21
Formularz oferty doc 230,0 2021.10.20 25
mapa zasadnicza pdf 618,3 2021.10.20 24
opinia RDOŚ_DOT. DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ pdf 457,9 2021.10.20 22
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 193,2 2021.10.20 21
PFU_PSZOK_aktualizacja 06.09.21 pdf 518,2 2021.10.20 28
Projekt umowy doc 451,5 2021.10.20 25
uchwała _funkcjonowanie pszok pdf 1354,5 2021.10.20 23
Wykaz osób doc 201,0 2021.10.20 22
Wykaz robót budowlanych doc 202,0 2021.10.20 24
wypis i wyrys z mpzp pdf 59246,5 2021.10.20 25
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 188,3 2021.10.20 22

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 183,6 2021.11.02 17

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ.BES pdf 226,6 2021.11.02 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 182,6 2021.11.10 32
Informacja z otwarcia ofert doc 183,7 2021.11.10 39
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.BES pdf 236,5 2021.11.02 12

Pobierz wszystkie dokumenty