Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-31/21

"Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 145,1 2021.10.15 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 48,2 2021.10.15 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2021.10.15 23
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 90,8 2021.10.15 24
Szczegółowy opis zamówienia docx 23,8 2021.10.15 65
Wzór oferty na dostawy doc 26,9 2021.10.15 27
Wzór protokołu odbioru docx 16,8 2021.10.15 24
Wzór umowy na dostawy docx 32,6 2021.10.15 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 36,2 2021.11.18 9
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 36,5 2021.11.18 7

Pobierz wszystkie dokumenty