Szczegóły ogłoszenia

IN.271..81.2.2021

"Remont drogi gminnej publicznej nr 104602R, dz. ew. nr 198/2,163 w miejscowości Słoboda w km 0+394 - 0+980"

Wójt Gminy Kuryłówka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 408,3 2021.10.13 35

Pobierz wszystkie dokumenty