Szczegóły ogłoszenia

ZP/4125/D/21

"dostawa mebli biurowych wraz z montażem oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD stanowiących wyposażenie pomieszczeń Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 2: dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 3: dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD stanowiących wyposażenie pomieszczeń dla Sekcji Ewidencji Majątku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 4: dostawa mebli wraz z montażem stanowiących wyposażenie Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 5: dostawa mebli wraz z montażem oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD stanowiących wyposażen"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 189,2 2021.10.11 52

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 75,3 2021.11.02 18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2 pdf 73,4 2021.11.15 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 636,5 2021.10.11 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia- część 1 doc 3908,5 2021.10.11 51
Załącznik B do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia- część 2 doc 10183,0 2021.10.11 55
Załącznik C do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia - cześć 3 docx 1258,8 2021.10.11 54
Załącznik D do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia- część 4 doc 348,5 2021.10.11 50
Załącznik E do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia- część 5 doc 4990,0 2021.10.11 46
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty- część 1 doc 50,0 2021.10.11 40
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty- część 2 doc 50,5 2021.10.11 43
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty- część 3 doc 50,5 2021.10.11 47
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty- część 4 doc 50,5 2021.10.11 46
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty- część 5 doc 139,5 2021.10.11 42
Załącznik nr 2 do SWZ- FORMULARZ CENOWY- część 1 xls 371,0 2021.10.11 45
Załącznik nr 2 do SWZ- FORMULARZ CENOWY- część 2 xls 369,5 2021.10.11 47
Załącznik nr 2 do SWZ- FORMULARZ CENOWY- część 3 xls 366,5 2021.10.11 42
Załącznik nr 2 do SWZ- FORMULARZ CENOWY- część 4 xls 362,5 2021.10.11 46
Załącznik nr 2 do SWZ- FORMULARZ CENOWY- część 5 xls 365,0 2021.10.11 46
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ - część 2 xml 125,5 2021.10.11 40
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ- część 1 xml 125,5 2021.10.11 41
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ- część 3 xml 125,5 2021.10.11 48
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ- część 4 xml 125,3 2021.10.11 34
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ- część 5 xml 125,7 2021.10.11 40
Załącznik nr 3a do SWZ- instrukcja wypełniania JEDZ docx 48,0 2021.10.11 47
Załącznik nr 3b do SWZ - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji cz. docx 64,6 2021.10.11 40
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw doc 125,0 2021.10.11 46
Załącznik nr 5 do SWZ- Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapita docx 71,2 2021.10.11 43
Załącznik nr 6 do SWZ- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zas doc 140,5 2021.10.11 40
Załącznik nr 7 do SWZ- Projektowane postanowienia do umowy docx 83,7 2021.10.11 49

Zmiany specyfikacji

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania pdf 659,7 2021.10.19 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,5 2021.11.19 4
Informacja z otwarcia ofert- Zlożone oferty doc 68,5 2021.11.19 6

Pobierz wszystkie dokumenty