Szczegóły ogłoszenia

KA-2/083/2021

"Rozbudowa istniejącego węzła cieplnego wraz z automatyką pod kątem rozbudowy instalacji c.o., c.w.u. oraz ciepła technologicznego dla instalacji wentylacji mechanicznej w budynku W-4(10-22) Biblioteki Głównej PK w ramach zadania inwestycyjnego; modernizacja wymiennikowni ciepła wraz przebudową serwerowni i toalet w budynku Biblioteki W-4(10-22), ul. Warszawska 24 Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu UZP pdf 108,1 2021.10.07 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,5 2021.10.07 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja PB zip 24543,2 2021.10.07 46
dokumentacja PW zip 28311,2 2021.10.07 45
Formularz ofertowy docx 27,7 2021.10.07 41
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2021.10.07 40
projekt umowy doc 406,5 2021.10.07 35
Wykaz osób doc 40,0 2021.10.07 39
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2021.10.07 37
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów docx 26,0 2021.10.07 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2021.10.22 31

Pobierz wszystkie dokumenty