Szczegóły ogłoszenia

FER.271.20.2021

"Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1412K w miejscowości Czermna"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - chodnik Czermna doc 54,3 2021.09.29 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 24,1 2021.09.29 29
załącznik nr 2 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2021.09.29 30
załącznik nr 3 formularz ofertowy doc 50,0 2021.09.29 31
załącznik nr 4 projekt umowy docx 46,7 2021.09.29 31
załącznik nr 8 STWiORB pdf 8128,6 2021.09.29 32
załącznik nr 9 Przedmiar robót pdf 69,3 2021.09.29 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,5 2021.10.14 20
Informacja z otwarcia ofert doc 18,9 2021.10.14 20
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 116,6 2021.09.29 34
załącznik nr 5 Projekt budowlany - ścieżka zip 40368,3 2021.09.29 39
załącznik nr 6 Projekt techniczny - ścieżka zip 10821,0 2021.09.29 31
załącznik nr 7 Organizacja ruchu zip 3777,0 2021.09.29 29

Pobierz wszystkie dokumenty