Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-506/21

"Poprawa sprawności energetycznej (termomodernizacja) oraz 1 etap przystosowania do aktualnych przepisów przeciwpożarowych budynku D-11 AGH w Krakowie - KC-zp.272-506/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 129,4 2021.09.17 134

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,7 2021.09.29 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 399,0 2021.09.17 144

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.09.17 87
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 41,0 2021.09.17 89
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 35,0 2021.09.17 79
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 42,0 2021.09.17 86
Wzor_umowy 506 docx 134,8 2021.09.17 96
Wzór formularza oferty doc 73,4 2021.09.17 83
wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 65,5 2021.09.17 80
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby doc 40,5 2021.09.17 89

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ ( - zmiana) -2 doc 26,7 2021.10.04 89
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,2 2021.10.08 65
Wyjaśnienie treści SWZ_1 doc 23,8 2021.09.29 96

Pobierz wszystkie dokumenty