Szczegóły ogłoszenia

126/2021

"Dostawy sukcesywne materiałów opatrunkowych na okres 30 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 60,2 2021.09.15 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 70,7 2021.09.15 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.09.15 7
Formularz cenowy xlsx 50,7 2021.09.15 23
Formularz oferty xlsx 213,5 2021.09.15 9
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,7 2021.09.15 6
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5 doc 18,6 2021.09.15 7
Projekt umowy docx 545,5 2021.09.15 6
Specyfikacja techniczna xlsx 13,2 2021.09.15 11
Wykaz dostaw lub usług doc 18,3 2021.09.15 6
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,5 2021.09.15 6

Pobierz wszystkie dokumenty