Szczegóły ogłoszenia

ZP 271.12.2021

"Remont drogi powiatowej nr 2335S na odcinku Polski Las do Kolonii Woźnickiej - ETAP I"

Urząd Miejski w Woźnikach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 49,6 2021.09.15 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 81,1 2021.09.15 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 44,9 2021.09.15 4
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2021.09.15 3
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 38,6 2021.09.15 3
wykaz osób doc 35,3 2021.09.15 3
Wykaz robót budowlanych doc 38,8 2021.09.15 4
Wzór oferty na roboty budowlane doc 42,9 2021.09.15 4
Wzór umowy doc 174,0 2021.09.15 3
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,5 2021.09.15 3

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
opis techniczny pdf 236,7 2021.09.15 3
przedmiar_etap_I ul. Dąbrowa pdf 57,7 2021.09.15 6
rys nr 1 pdf 840,5 2021.09.15 4
rys nr 2 pdf 1772,5 2021.09.15 4
rys nr 3 pdf 410,0 2021.09.15 3
rys nr 4 pdf 1778,5 2021.09.15 3
rys nr 5 pdf 794,2 2021.09.15 3
sst_etap_I pdf 1008,7 2021.09.15 3
uzgodnienia pdf 4812,6 2021.09.15 4
Woźniki-tekst doc 109,5 2021.09.15 3
Woźniki1 pdf 231,6 2021.09.15 5
Woźniki2 pdf 2669,7 2021.09.15 3
Woźniki3 doc 31,0 2021.09.15 3
Woźniki4 xls 50,5 2021.09.15 3
Woźniki5 xls 130,5 2021.09.15 4
Woźniki_3 pdf 329,7 2021.09.15 3

Pobierz wszystkie dokumenty