Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-482/21

"dostawa laptopów dla WMS - KC-zp.272-482/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 158,0 2021.09.15 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 76,4 2021.09.15 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,1 2021.09.15 6
Wzór formularza oferty doc 29,8 2021.09.15 6
Wzór umowy - dostawy doc 32,5 2021.09.15 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (1) pdf 82,5 2021.09.15 5

Pobierz wszystkie dokumenty